Ταυτότητα "Ηλιαχτίδας"

Ο Παγκρήτιος Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με καρκίνο «Η Ηλιαχτίδα» ιδρύθηκε το 1992 στο Ηράκλειο από ευαισθητοποιημένους πολίτες (αρ. καταχώρησης στο πρωτοδικείο Ηρακλείου 188/1992) και έχει πιστοποιηθεί ως πιστοποιημένος φορέας παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα:

Εγγραφή στο Μητρώο Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου με αρ. 16 (Απόφαση 6824/ 29.6.2015 Περ/ρειας Κρήτης).

Εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Δικαίου Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με αριθμ. Μ.Ε.:13117ΣΥΠ12048Ο68Ν0424 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης .
Εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων με αριθμ. Μ.Ε.:13117ΣΥΠ12048Ο68Ν0369 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Έχει λάβει και ανανεώσει την ειδική πιστοποίηση του ως φορέας παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Aπόφ. Αριθ. Γ.Π: Π(2)γ/οικ. 105565 /ΦΕΚ 1453/Β/21.10.2005, Απόφ. ανανέωσης πιστοποίησης Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αριθμ. Αποφ. Δ23/4546/305/ΦΕΚ 544/Β/2.3.2016).

Σκοποί του Συλλόγου, όπως αναφέρονται και στο Καταστατικό είναι:

  • Η παροχή στα παιδιά με νεοπλασία που κατάγονται από την Κρήτη ή νοσηλεύονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα της Κρήτης και στις οικογένειές τους ηθικής και υλικής συμπαράστασης και μέριμνας.
  • Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τον κοινού πάνω στο πρόβλημα της παιδικής νεοπλασίας και η ενίσχυση, προβολή και διάδοση της ιδέας παροχής κάθε μορφής βοήθειας σε παιδιά με νεοπλασία.
  • Οι παντός είδους πολιτιστικές εκδηλώσεις που ενισχύουν ηθικά και οικονομικά τα σωματείο.
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013
   
Αρχική | Η Ηλιαχτίδα - Ταυτότητα | Στόχοι | Δ.Σ. | Εθελοντική ομάδα
Νοσηλεία | Παιδικός Ξενώνας | Δράσεις - Νέα
Δωρεές | Γίνε μέλος | Γίνε εθελοντής | Γίνε χορηγός
Επικοινωνία
Copyright © 2014 · iliahtida.gr σχεδιασμός | ανάπτυξη ENTERCITY